Het lijkt erop dat je gebruik maakt van een verouderde browser, niet alle functies van Startpagina zullen hiermee werken. Update je browser om sneller en veiliger te browsen.

De manager

Als manager boek je resultaten met mensen en ben je verantwoordelijk voor je personeel. Veel van je taken hebben te maken met de mensen aan wie je leiding geeft.

De ideale managementstructuur

Peer Elshout deed onderzoek naar het midden-management in organisaties, met name in de gezondheidszorg. Hij schreef daar een boek over: "Middenmanagement - Functie in ontwikkeling".

De oplossingsgerichte manager

De oplossingsgerichte manager werkt niet vanuit het verleden en wat er mis ging, maar heeft zijn blik op de toekomst en kijkt naar wat er goed ging.

Onze Jan is manager geworden

Joop Visser en Jessica van Noord zingen een lied. Meer informatie: [Joop en Jessica | http://www.joopvisser.nl/]

Innovatief Organiseren

Bij Innovatief Organiseren gaat het om initiatieven die enerzijds de resultaten, productiviteit en geleverde kwaliteit verbeteren en anderzijds bijdragen aan de motivatie en het welzijn van medewerkers.

Management en leiderschap

Gabriël Anthonio, directeur Jeugdhulp Friesland over management en persoonlijk leiderschap. Hij vindt dat met name in de publieke sector een andere vorm van leiderschap nodig is.

Over de management pagina

Management is het organiseren en inrichten van een organisatie en het aansturen daarvan op een wijze dat tevoren bepaalde doelen worden bereikt.

Laatste update:
16 mei 2022

Over de beheerder

We hebben deze informatieve pagina over management met zorg samengesteld. Een bureau of opleiding kunt u aanmelden via de link in de afzonderlijke rubriek hier onder.

Contact met de beheerder

Management en vakmanschap

Gesprek met Mathieu Weggeman over vakmanschap, management en de rol van schoonheid in bedrijven.

Heeft de manager het gedaan?

Valt de manager te verwijten dat professionals zich de laatste jaren miskend en gedemotiveerd voelen in hun werk?